top of page

PSYCHOLOGIEPRAKTIJK
Kim Broersen
- praktijk voorlopig gesloten-

 

WELKOM

Wanneer je worstelt met psychische of emotionele klachten kan dit erg eenzaam en frustrerend zijn. Soms is dit van korte duur en kom je hier zelf weer uit. Als de klachten of patronen blijven bestaan dan is het zoeken van hulp vaak een belangrijke en moedige stap richting herstel en verandering.

Als GZ-psycholoog bied ik persoonlijke en deskundige hulp bij bijvoorbeeld angst, onzekerheid, depressie, burn-out of na een traumatische gebeurtenis. De gesprekken kunnen plaatsvinden in mijn praktijk en online. Ik ben aangesloten bij Stichting 1nP, hierdoor zijn er contracten met alle verzekeraars en is vergoeding mogelijk.

 

Voor wie

VOOR WIE

In mijn praktijk behandel ik (jong)volwassenen vanaf 18 jaar. Je kunt bij mij terecht voor zowel kortdurende trajecten (5 – 12 sessies,  Basis GGZ) als voor langere behandelingen (Specialistische GGZ) bij klachten zoals:

  • Angst en paniek

  • Stress en burn-out

  • Trauma (PTSS)

  • Somberheid, depressie

  • Onzekerheid, faalangst, negatief zelfbeeld

  • Assertiviteitsproblemen

  • Werk- of studiegerelateerde problematiek

Deze klachten kunnen een grote impact hebben op jouw functioneren. Zo kun je bijvoorbeeld merken dat je veel minder energie hebt, gevoelens van spanning, buik- of hoofdpijn, concentratieproblemen, piekeren, prikkelbaarheid of slecht slapen. Het kan ook zijn dat je het met name merkt in specifieke situaties of in contact met anderen. Er zijn verschillende therapievormen die kunnen helpen. Onder 'werkwijze' vind je meer informatie over hoe ik als therapeut werk en bij 'behandelaanbod' kun je lezen welke methodieken ik gebruik.

Let op: bij klachten zoals psychotische stoornissen, suïcidaliteit, verslaving of (ernstige) persoonlijkheidsproblematiek kun je niet bij mij terecht. Er is dan meer specialistische en intensievere zorg nodig dan ik alleen kan bieden. In dat geval zal ik je terugverwijzen naar de huisarts.

Over mij
Werkwijze

OVER MIJ

Mijn naam is Kim Broersen en ik ben met plezier werkzaam als vrijgevestigd GZ-psycholoog in mijn eigen praktijk en bij kleinschalige groepspraktijken. Ik ben opgeleid tot cognitief gedragstherapeut en EMDR-therapeut. Ik heb tevens (basis)opleiding gehad in ACT en Schematherapie en hiervan gebruik ik technieken in mijn behandeling. 

 

Ik ben in 2013 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Groningen en heb in 2016 de vervolgopleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog, BIG geregistreerd) afgerond. Bij een grote GGZ instelling heb ik brede werkervaring opgedaan met het behandelen van uiteenlopende psychische klachten zoals angst, trauma, negatief zelfbeeld en depressie maar ook meer complexe, hardnekkige problematiek. Daarnaast heb ik veel ervaring opgedaan met werk- en studiegerelateerde problemen zoals (dreigende) burn-out en faalangst.

Na het werken in grote instellingen is de wens ontstaan voor een eigen praktijk waar ik kleinschalig, persoonlijke behandelingen op maat kan bieden. Ik heb passie voor mijn werk en vind het belangrijk om mij te blijven ontwikkelen als therapeut (en als mens) en volg daarom regelmatig bij- en nascholing. Ook neem ik deel aan intervisiegroepen en werk, indien nodig, samen met andere professionals binnen Stichting 1nP. 

Naast het werk in mijn eigen praktijk ben ik ook werkzaam bij Psychotherapy & Movement in Amsterdam en bij U psycholoog in Utrecht. 

Kim-3.jpg

WERKWIJZE & VISIE

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een betrokken, ervaringsgerichte en integratieve aanpak. Als therapeut vind ik het van groot belang om een vertrouwde, veilige setting te creëren waarin je, je gezien en gehoord voelt als mens. Ik zie het traject als een gezamenlijk proces en als een puzzel waarin we samen onderzoeken wat maakt dat je bent vastgelopen en wat er nodig en helpend is om weer te kunnen herstellen en ontwikkelen. 

In de gesprekken zullen we ons allereerst richten op het vergroten van inzicht en bewustwording. We werken samen aan het beter begrijpen van de klachten, de triggers in het heden zoals stressvolle gebeurtenissen en hoe je daar mee omgaat maar ook in onderliggende ervaringen, overtuigingen en emoties.

 

Ik denk dat de meeste klachten voortkomen uit patronen die ooit helpend waren, zogenaamde beschermlagen of overlevingsmechanismes. Die mechanismes hebben ons geholpen om staande te blijven in moeilijke situaties en om onszelf te beschermen tegen het voelen van pijn of voorkomen van afwijzing en verlating. Dit gebeurt meestal onbewust, in reactie op dingen die we meemaken in combinatie met een bepaalde aanleg die we van nature hebben. Die overlevingspatronen kunnen in andere situaties juist tegen je gaan werken en klachten veroorzaken. Soms is dat vooral in reactie op huidige stressoren en soms gaat het om diepergewortelde patronen en overtuigingen die al veel langer bestaan. 
 

Een belangrijk onderdeel is om meer inzicht en bewustwording te krijgen over het ontstaan en voortbestaan van deze patronen. Dit onderzoeken helpt vaak al om met meer begrip, compassie en mildheid naar jezelf te kunnen kijken. Het gaat vaak over het weer meer in contact durven komen met je eigen gevoelens, overtuigingen en behoeften. Vanuit daar kan gewerkt worden met het doorbreken van belemmerende denk- en gedragspatronen.

 

In de sessies en daarbuiten wordt vaak gewerkt met oefeningen en opdrachten zodat er veranderingen kunnen ontstaan in voelen, denken en doen.  Het veranderen van patronen en het in contact komen met pijnlijke emoties is niet gemakkelijk en hard werken. Soms zijn een paar gesprekken voldoende om patronen te doorbreken en het vertrouwen te voelen dat je zelf weer kunt en soms is langere ondersteuning nodig en passend. Samen zullen we kijken wat er voor jou op dit moment helpend is. Bij behandelaanbod vind je meer over de verschillende therapiestromingen waar ik in opgeleid ben.  

 

Behandelaanbod

BEHANDELAANBOD

In de behandeling maak ik gebruik van onderstaande therapievormen. We zullen samen kijken wat er nodig en passend is bij jouw hulpvraag. Dit is vaak een combinatie van onderstaande therapievormen zodat er een behandeling op maat ontstaat.

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een actieve en doelgerichte therapievorm. CGT leert je via oefeningen en (huiswerk)opdrachten anders te denken en te doen. Het geeft concrete handvatten om problemen nu en in de toekomst beter aan te kunnen. 


Meer informatie

​EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een bewezen, effectieve vorm van traumatherapie. Hiermee kunnen traumatische en ingrijpende gebeurtenissen waar je last van blijft houden verwerkt worden. 

Meer informatie

ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Een ervaringsgerichte therapievorm gericht op het vergroten van mentale veerkracht en flexibiliteit. Het uitgangspunt is om het gevecht met moeilijke gedachtes en emoties te stoppen en op een milde, compassievolle manier om te leren gaan met de obstakels die we onvermijdelijk tegenkomen. Op deze manier komt er meer ruimte om je aandacht te richten op wat het leven voor jou  betekenisvol maakt. 

 

Meer informatie

SCHEMATHERAPIE

Schematherapie is een integratieve therapievorm die je helpt om langbestaande patronen en klachten te begrijpen en te veranderen. Het uitgangspunt is dat mensen in hun vroege jeugd schema’s ontwikkelen die van grote invloed zijn, als reactie op gemiste emotionele basisbehoeftes. In de behandeling leer je de schema's en patronen kennen en voelen wat je (onderliggende) emoties en behoeftes zijn en hoe je hier op een gezonde manier mee om kan gaan.

Meer informatie

TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

Behandelingen kunnen volledig vergoed worden

Vergoeding

Via Stichting 1NP, een samenwerkingsverband van GGZ professionals, zijn er contracten met alle zorgverzekeraars en kan de behandeling meestal volledig vergoed worden. Voor psychologische behandelingen wordt wel je eigen risico aangesproken. In 2023 bedraagt het eigen risico minimaal €385,- en maximaal €885,-. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding is er naast een diagnose, een verwijsbrief nodig van je huisarts. Klik hier voor meer informatie.

Let op: de verwijsbrief is alleen geldig indien deze niet ouder is dan 6 maanden en is voorzien van een handtekening en AGB-code van je huisarts.

Zelf betalen

Uiteraard kan je er ook voor kiezen om de behandeling buiten de zorgverzekeraar om te laten lopen en zelf te betalen. Bijvoorbeeld omdat je, je eigen risico niet wilt aanspreken of zorg wilt zonder dat er een diagnose gesteld kan of hoeft te worden. In dat geval wordt de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarief gehanteerd (in 2023 is dat 110,27 euro per uur) en is er geen verwijzing van de huisarts nodig.

Annuleren

Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor de afspraak. Voor afspraken die niet of te laat worden afgezegd wordt er helaas een bedrag van 75 euro in rekening gebracht. Deze zogenaamde ‘no shows’ worden niet vergoed worden door de zorgverzekeraar

Tarieven &vergoe

AANMELDEN

Wachttijd 

Mijn praktijk in Amsterdam ga ik stoppen waardoor er helaas geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen. 

Eerste contact

Wil je je aanmelden of heb je een vraag? Neem vrijblijvend contact met me op via het contactformulier, e-mail of telefoon. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op. Zo kan ik een eerste inschatting maken of mijn behandelaanbod passend is bij jouw hulpvraag. Kijk ook even bij 'wachttijd' of ik momenteel ruimte heb voor nieuwe aanmeldingen. 

 

Hoe gaat het verder? 

Wanneer een passende behandeling mogelijk lijkt, kun je je aanmelden bij Stichting 1nP (www.1np.nl) en plannen we een datum voor het intakegesprek. In dit gesprek maken we verder kennis, staan we stil bij je huidige klachten, voorgeschiedenis, behandeldoelen en stel ik een eventuele diagnose en passend behandelplan vast.
Mocht blijken dat je beter kunt worden geholpen door een andere behandelaar of met een ander behandelaanbod, dan geef ik je daar advies over. 

Als het klikt en je kunt je vinden in het behandeladvies, plannen we kort daarna de eerste behandelgesprekken in. Deze gesprekken kunnen plaatsvinden op de praktijk locatie, in een karakteristiek pand aan het Rokin in Amsterdam of online. De locatie is goed bereikbaar met het OV,  de ingang bevindt zich tegenover een metrostation. Let op: er is geen lift aanwezig. 

Wil je gebruik wil maken van de vergoeding van je zorgverzekeraar? Ik leg je tijdens ons gesprek uit hoe je je kunt inschrijven bij Stichting 1nP. Klik hier meer informatie. 

Aanmelden

KWALITEIT & PRIVACY

KWALITEITSTATUUT

Als BIG-geregistreerde Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) werk ik binnen de kaders van de Wet BIG en conform de beroepscode. 

De overheid heeft zorgverleners in de GGZ verplicht om een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te registreren bij Zorginstituut Nederland. Het kwaliteitsstatuut  van 1nP kun je hier vinden.

 

LICENTIES EN LIDMAATSCHAPPEN

BIG-registratienummer: 99921141125

Cognitief gedragstherapeut VGCt

lidnummer: 304826     

​AGB-code hulpverlener: 94102220

AGB-code praktijk: 94065649


Aangesloten bij Stichting 1nP,  onderdeel van R.V.E. Team VP en Zaanstreek Waterland.

PRIVACY

Als GZ-psycholoog heb ik een beroepsgeheim: alles wat je aan mij vertelt is vertrouwelijk.

 

De verwijzer, meestal de huisarts, wordt met jouw toestemming, aan het begin en aan het einde van de behandeling op de hoogte gesteld door middel van een kort verslag.

De volledige privacyverklaring kun je hier vinden. 

Kwaliteit & priv
Contact

CONTACT

Heb je een vraag of wil je je aanmelden?

Neem vrijblijvend contact met mij op.

* Er is helaas geen ruimte voor nieuwe cliënten vanwege het stoppen van mijn praktijk in Amsterdam (december 2023)

      06 - 42 98 74 38

*Let op: deze mail en het contactformulier kun je gebruiken voor praktische zaken zoals het maken van een afspraak. Dit is echter geen speciaal beveiligde mail dus wees zorgvuldig met wat je schrijft. Bij inhoudelijke zaken kun je mailen naar: k.broersen@extenzo.nu. Deze zorgmail is extra beveiligd. 

Neem bij crisis contact op met je huisarts of de huisartsenpost.

Bedankt voor de inzending!

COVID-19

Behandelsessies kunnen - met gepaste afstand en inachtneming van alle door het RIVM voorgeschreven maatregelen - plaatsvinden in mijn praktijk.

Bij (lichte) gezondheidsklachten, wanneer je in een risicogroep valt of wanneer je zelf liever niet naar de praktijk komt, kunnen sessies ook telefonisch of online plaatsvinden via een beschermd beeldbel-programma.

COVID-19
bottom of page